Dự án

BỘ GHI ÂM, GHI HÌNH CƠ ĐỘNG IVR-P

Bộ ghi âm, ghi hình cơ động (IVR-P) 
BỘ GHI ÂM, GHI HÌNH CƠ ĐỘNG IVR-P

BỘ GHI ÂM, GHI HÌNH CƠ ĐỘNG IVR-P

IVR-P BỘ GHI ÂM, GHI HÌNH CƠ ĐỘNG Bộ ghi âm, ghi hình cơ động (IVR-P) được thiết kế, chế tạo có tính ...