Dự án

Thi công cơ điện

Cung cấp và thi công hệ thống điện nhẹ trong tòa nhà bao gồm: Mạng lan, điện thoại, Camera giám sát, âm thanh thông báo, hệ thống quản lý tòa nhà.