GIẢI PHÁP HỘI CHẨN, HỖ TRỢ KHÁM BỆNH TỪ XA

GIỚI THIỆU:

xTELE-MED
:
Giải pháp hội chẩn, hỗ trợ khám bệnh và mổ từ xa. 
xTELE-MED: Đưa các bác sĩ đến gần bệnh nhân, phòng mổ hơn với việc đưa rất cả hình ảnh/âm thanh từ phòng mổ đến với bác sĩ hội chẩn.
xTELE-MED: Tận dụng tri thức trên toàn thế giới trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ mỗ từ xa.

THÀNH PHẦN GIẢI PHÁP xTELE-MEDxTELE-MED @ Operator: Giải pháp xTele-Med áp dụng cho phòng mổ (Operating Room), cả phòng mổ hở và phòng mổ nội soi.
xTELE-MED @ Consultant: Giải pháp xTele-Med áp dụng cho phòng hội chẩn và hỗ trợ mổ từ xa. Giải pháp xTele-med @ Consultant có thể được áp dụng cho đào tạo, hướng dẫn từ xa.
xTELE-MED @ Person: Giải pháp xTele-Med áp dụng cho các cá nhân, chuyên gia khi cần tham khảo ý kiến (hội chẩn). Tài liệu giới thiệu giải pháp
xTELE-MED: Giải pháp hội chẩn từ xa
xTELE-MED @ View: Giải pháp xTele-Med áp dụng cho mục đích đào tạo thực tế từ các ca mổ. Hình ảnh từ ca mổ được truyền trực tiếp đến giảng đường, các phòng đào tạo…