Dự án

Thiết bị GPON

Cung cấp đồng bộ thiêt bị OLT và ONU hoặc tích hợp thiết bị ONU với thiết bị OLT của hãng khác.
OLT

OLT

BCG-01 equipment produced by BC-Optics is one of new kind of FITX equipment. It's a pizza box design with 1U height. ...