Dự án

Vật tư, thiết bị phòng sạch, phòng lab

Cung cấp vật tư, thiết bị cho phòng sạch, phòng lab như: gang tay chống tĩnh điện, màn che chống tính điện, trang phục phòng sạch, bàn ghế phòng sạch, ...