Dự án

IP Hybrid Set Top Box

Nhà sản xuất: Humax
• Broadcom BCM75831 Chipset
• 2000DMIPS
• DDR3 1Gbyte
• NAND 512MB
• NOR Flash 4MB
• Alticast Middleware
• Alticast IPTV CAS
• Verimatrix DVB CAS
• Verimatrix DRM