Mô hình tổng thể hệ thống

 

  • Cấu hình và điều khiển thiết bị theo kịch bản vận hành phòng họp. Tất cả các kịch bản cuộc họp, thao tác điều khiển thiết bị, cấu hình thiết bị được thực hiện không quá 03 thao tác trên màn hình cảm ứng (TPMC)
  • Tổ chức vận hành phòng họp theo kịch bản định trước với các kịch bản gồm: Kịch bản tổ chức cuộc họp:  Họp trực tuyến, họp nội bộ, trình chiếu nội dung; Kịch bản hiển thị; Kịch bản xem trước hình ảnh camera và hiệu chỉnh; Kịch bản tự động điều khiển camera theo micro (Video tracking) hoặc điều khiển bằng tay.
  • Tự động vận hành hệ thống với chức năng Video tracking: Camera tự động bám vị trí đại biểu khi micro được kích hoạt. Chức năng cho phép điều khiển nhanh camera đến vị trí định trước (Vị trí đại biểu).
  • Cho phép điều khiển tất cả các thiết bị trong phòng họp, Camera đầu gần và đầu xa bằng màn hình cảm ứng. Phần mềm cho phép điều khiển toàn bộ thiết bị, các chức năng của hệ thống, các kịch bản với không quá 03 thao tác trên màn hình cảm ứng.
  • Bàn điều khiển Joystic cho phép điều khiển cả camera đầu gần và đầu xa.
  • Điều khiển tăng, giảm âm thanh bằng màn hình cảm ứng.