Phòng học thông minh

19/11/2015 21:33

Các cơ sở giáo dục đang ngày càng bám lấy công nghệ trong lớp học như một phương tiện để khuyến khích sự tham gia của học sinh và nâng cao kết quả học tập. Tạo ra một môi trường học tập năng động bằng việc sử dụng công nghệ nhanh chóng trở thành mục tiêu của các nhà giáo dục trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm âm thanh hình ảnh nhằm phù hợp với mọi môi trường giáo dục:  Video Conference, Data /Máy chiếu, âm thanh, bảng tương tác, phần mềm giảng dạy và bảng trắng điện tử, … biến lớp học của bạn thành một môi trường học tập hấp dẫn và tương tác. Cho dù cơ sở giáo dục của bạn là lớn hay nhỏ, khán giả của bạn trẻ hay già, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn với các giải pháp sáng tạo nhưng giá cả phải chăng.

Dịch vụ khác